پخش زنده ، مانیتورینگ ، جدول نتایج ، مشاهده و دانلود

با کلیک بر روی هر یک از گزینه ها می توانید محتوای مورد نظر را ملاحظه فرمائید و هر تمامی گزینه ها امکان نمایش بازیها وجود دارد


زنده : شما در این قسمت بازیهای که در حال انجام می باشد را بطور مستقیم ملاحظه میفرمائید


مانیتورینگ : شما در این قسمت پخش تمامی صفحات موجود را در یک نما میتوانید ملاحظه فرمائید


نتایج : شما در این قسمت نتایج دورهای قبل را می توانید ملاحظه فرمائید

انتخابی: قرعـــه موبایل مشاهده نتــــــایج  مانیتورینگ زنـــــــده