آیین نامه ها و تذکرات

آیین نامه مسابقات

هیات شطرنج استان اصفهان در نظر دارد مسابقات شطرنج قهرمانی استان اوپن (ریتد) را با شرایط زیر برگزار نماید:

1- شرکت در مسابقات برای تمامی رده های سنی (اقایان) از کلیه استانهای کشور ازاد است . مسابقات تابع قوانین بازیهای متعارف فیده می باشد. نتایج مسابقات نیز برای احتساب ریتینگ به فیده ارسال خواهد شد.

2- تاریخ شروع : از تاریخ 11 اردیبهشت لغایت 17 اردیبهشت 1395 از ساعت 17:30

3- مکان : خانه شطرنج به آدرس اتوبان چمران – خیابان محمد طاهر

4- آخرین مهلت ثبت نام و ارائه مدارک : حداکثر تا مورخه 9 اردیبهشت 95 خواهد بود.

5- مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام : داوطلبین شرکت در این مسابقات بایستی در هنگام ثبت نام کارت بیمه ورزشی سال 95 و فیش واریزی ورودیه که بحساب شماره : 0110529457003 بانک ملی ایران بنام هیات شطرنج استان اصفهان واریز نموده اند را به همراه داشته باشند. همچنین عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون برای کلیه بازیکنان الزامی خواهد بود.

6- نحوه برگزاری : مسابقات به روش سوئیسی و در7 تا 9 دور برگزار خواهد شد.

7- زمان بازیها: برای هر بازیکن 90 دقیقه به اضافه 30 ثانیه وقت اضافی به ازای هر حرکت می باشد.

8- جوائز نقدی و غیر نقدی :

نفر اول = 12000000رریال

نفر دوم = 9000000 ریال

نفر سوم : 7000000 ریال

نفر چهارم = 5000000 ریال

نفر پنجم = 3000000 ریال

نفر ششم = 2000000 ریال

نفرات اول رده های سنی زیر 8 و 12 سال هر کدام 800000ریال (در صورتیکه جزء 6 نفر اول مسابقات نباشند و در هر رده سنی نیز حداقل 3 نفر شرکت کرده باشند.)

نفر اول بازیکنان بدون ریتینگ = 800000 ریال (در صورتیکه جزء نفرات برتر مسابقات نباشند )

· نفر اول رده سنی بالای 50 سال = 500000 ریال (در صورتیکه جزء نفرات برتر مسابقات نباشند و حداقل 3 نفر شرکت کننده حضور داشته باشند)

· در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان کمتر از 70 نفر باشد جوائز بشرح زیر تعدیل خواهد شد.

به 3 نفربرتر مسابقات (فقط بازیکنان استان اصفهان) حکم قهرمانی استان اهداء خواهد شد.

نفر برتر مسابقات(فقط بازیکن استان اصفهان) بعنوان سهمیه استان در مسابقات نیمه نهائی قهرمانی کشور معرفی خواهد شد.

%10 کل جوائز بعنوان مالیات کسر خواهد شد.

3 نفر برتر مسابقات به همراه تیم اصفهان در مسابقات شهرهای ایران شرکت داده خواهند شد.

9- برنامه زمان بندی مسابقات(بر اساس 9 دور) بشرح زیر می باشد:

روز و تاریخ

صبح از ساعت 9:30

عصر از ساعت 17:30

10- بمنظور کسب ریتینگ و یا افزایش ان برای دختران ، دختران تا رده سنی زیر 16 سال (به شرط شرکت در مسابقات قهرمانی بانوان) می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.

11- تساوی توافقی تنها پس از انجام حداقل 15 حرکت اول قابل قبول خواهد بود.

12- زمان تاخیر برای هر بازیکن 90 دقیقه می باشد.

13- ورودیه مسابقات بشرح زیر می باشد :

بازیکنان دارای ریتینگ بالای 2100 رایگان

بازیکنان دارای ریتینگ 2000 تا 2099 = 400000 ریال

بازیکنان دارای ریتینگ1500 تا 1999 = 500000 ریال

بازیکنان بدون ریتینگ = 700000 ریال

14- هرگونه موارد پیش بینی نشده با نظر هیات شطرنج استان قابل اجراء خواهد بود.

تاریخ تولد رده های سنی :

متولدین 11 دی 86 به بعد در رده سنی زیر 8 سال

متولدین 11 دی 82 به بعد در رده سنی زیر 12 سال

متولدین قبل از 11 دی 1344 در رده سنی بالای 50 سال

هیات شطرنج استان اصفهان