زیر نه سال
زیر سیزده سال
زیر پانزده سال
زیر هفده سال
پسران
زیر نه سال
زیر یازده سال
زیر سیزده سال
زیر پانزده سال
زیر هفده سال
دختران

پخش زنده ، مانیتورینگ ، جدول نتایج ، مشاهده و دانلود

با کلیک بر روی هر یک از گزینه ها می توانید محتوای مورد نظر را ملاحظه فرمائید و هر تمامی گزینه ها امکان نمایش بازیها وجود دارد

زنده : شما در این قسمت بازیهای که در حال انجام می باشد را بطور مستقیم ملاحظه میفرمائید

مانیتورینگ : شما در این قسمت پخش تمامی صفحات موجود را در یک نما میتوانید ملاحظه فرمائید

نتایج : شما در این قسمت نتایج دورهای قبل را می توانید ملاحظه فرمائید

پخش زنده مسابقات شطرنج آسیا
برگزاری پخش زنده مسابقات شطرنج آسیا را دنبال نمایید