صفحه با سه ستون به راحتی میتوانید ستونهای خود را در یک صفحه ایجاد نمائید و در آن محتوای لازم چیدمان نمائید

سایت خود را می توانید با استفاده از مدیریت محتوای فرتاز برگرفته از قدرت پی اج پی و اچ تی ام ال راه اندازی نمائید شما میتوانید از قابلهای آماده سایت استفاده کنید یا اینکه برای خود قالبی را سفارش دهید تا تیم توسعه فرتاز برای شما ایجاد نمایند یا اینکه با استفاده از دستورات خودتان ایجاد نمائید سیستم مدیریت محتوای فرتاز امکان ایجاد هر گونه قالب برای شما را دارا می باشد هدف ما رضایت شماست

اطلاعات تماس

اصفهان خیابان مولوی
+98 913 106 2001
+31 347 21 442
support@fartaz.com

آخرین توئیتها